<

O NAS

Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzimy z należytą starannością Księgi Handlowe Zleceniodawcy wraz z niezbędnymi ewidencjami zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (Dz. U. 121 poz. 591 z 1994r. z późniejszymi zmianami) na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów Sporządzamy wymagalne przez Urząd Skarbowy deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego zgodnie z wymogami tego organu, Sporządzamy miesięczne:

 • zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • wydruki zapisów księgowych – dzienników,
 • wydruki ewidencji zapisów księgowych wg kont analitycznych,
 • wydruki rejestrów sprzedaży i zakupów VAT.

Opracowujemy okresowe sprawozdania finansowe wraz z wymaganymi załącznikami , Kontrolujemy pod względem rachunkowym i formalnym dokumenty księgowe za zgodność z przepisami podatkowymi

Prowadzimy ewidencje płacową, kartoteki wynagrodzeń oraz kartoteki zasiłków, rozliczamy wynagrodzenia, sporządzamy listy płac pracowników.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

Zakres prac objętych wynagrodzeniem podstawowym określonych jako „prowadzenie ksiąg handlowych”:
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym
 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • archiwizacja dokumentów
 • wydruk rejestrów VAT
 • sporządzenie deklaracji VAT7 i VATUE oraz przekazanie jej do US
 • wydruk zestawienia obrotów i sald w ujęciu analitycznym
 • wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenie deklaracji i przekazanie jej do US
 • wydruk zapisów księgowych – dzienników
 • wydruk ewidencji zapisów księgowych wg kont analitycznych
 • przesłanie mailem informacji o terminach płatności i kwotach podatków do Zleceniodawcy
 • sporządzenie sprawozdań dla GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • stały kontakt z księgowym

Czynności dodatkowe to wszystkie prace nie ujęte w zakresie objętym wynagrodzeniem podstawowym, m.in. wprowadzanie przelewów, uzgadnianie sald z kontrahentami, wystawianie faktur sprzedaży, przygotowywanie i wysyłanie pism do urzędów, wizyty w urzędach (wraz z dojazdem), przygotowywanie korekt deklaracji i składanie w US, przygotowywanie i składanie wszystkich innych deklaracji i informacji podatkowych, sporządzanie i składanie wniosków o zwrot VAT, sporządzanie wniosków i zestawień dla banków i towarzystw leasingowych, uczestniczenie w kontrolach, opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych wraz z załącznikami, inne

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zakres prac objętych wynagrodzeniem podstawowym określonych jako „obsługa kadrowo-płacowa”:
 • prowadzenie akt osobowych
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS za pomocą programu Płatnik
 • rozliczanie wynagrodzeń i przygotowanie list płac
 • rozliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS i przekazanie do ZUS za pomocą programu Płatnik
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji PIT4R i PIT11 i przekazanie do US
 • przesyłanie informacji o terminach płatności i kwotach podatku i składek ZUS do Zleceniodawcy
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Czynności dodatkowe, nie objęte wynagrodzeniem podstawowym, realizowane są za dodatkowym wynagrodzeniem. Dodatkowe wynagrodzenie ustalane jest jako iloczyn pracochłonności wyrażonej w godzinach i stawki wynoszącej 150zł/godz. netto plus podatek VAT.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez
Accounting Sp. z o.o. oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych.
Podanie danych jest dobrowolne.

CENNIK

 • kadry, płace - od 35 zł/osobę

Pełna księgowość:

 • do 10 dokumentów 119 zł
 • do 25 dokumentów 259 zł
 • do 50 dokumentów 499 zł
 • do 100 dokumentów 849 zł
 • do 150 dokumentów 999 zł
 • do 200 dokumentów 1119 zł
 • powyżej 200 dokumentów – wycena indywidualna

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zapraszamy do negocjacji indywidualnych warunków cenowych naszej oferty.

Na liczbę dokumentów do zaksięgowania składają się:

 • faktura sprzedaży
 • faktura zakupu
 • wyciąg bankowy (jako 1 dokument liczony jest wyciąg bankowy obejmujący 10 pozycji)
 • rachunek
 • delegacja
 • polisa
 • kilometrówka
 • pokwitowanie
 • raport kasowy (jako 1 dokument liczony jest raport kasowy obejmujący 10 pozycji)
 • opłaty
 • tabela amortyzacyjna – jeden środek trwały
 • WDT (liczone jako 2 dokumenty)
 • WNT (liczone jako 2 dokumenty)
 • nota uznaniowa
 • nota obciążeniowa

PARTNERZY

KONTAKT

Skontaktuj się za pomocą formularza lub zadzwoń do naszego konsultanta.

LOKALIZACJA

Accounting Sp. z o.o.
ul. Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa
NIP: 5252596503
REGON: 147457234
TEL: +48 22 100 44 65

ZNAJDZIESZ NAS: